Loading...

Cách chuyển Taskbar về lại bên phải thay gì ở giữa trong Windows 11

Bài viết hướng dẫn bạn đọc cách chuyển Start Menu về lại bên phải mặc định ở Windows 11.

Cách vượt Check TPM để cài đặt Windows 11 lên máy tính không được hỗ trợ

Nếu máy tính của bạn không đặt yêu cầu cài đặt Windows 11 vì TPM, hãy tham khảo cách giải quyết này.

Cách kiểm tra xem máy tính của mình có đủ khả năng cài đặt Windows 11 hay không

Cách kiểm tra xem máy tính của mình có đủ khả năng cài đặt Windows 11 hay không.

Cách chuyển Start Menu trên Windows 11 về lại như Windows 10

Nếu không thích Start Menu ở giữa của Windows 11, bạn có thể đưa nó về vị trí quen thuộc.