Loading...

Cách thay đổi tên cho máy tính trong Windows 11

Bạn có thể đổi tên cho PC của mình trong Windows 11 nếu bạn không hài lòng với tên hiện tại của nó.

Cách kích hoạt Game Mode trong Windows 11

Chế độ chơi game (Game Mode) lần đầu tiên được giới thiệu với Windows 10. Với Windows 11, Microsoft đã nâng cao hơn nữa chế độ chơi game để hạn chế hoạt động nền và phân bổ nhiều tài nguyên hơn cho trò chơi.

Cách khắc phục các sự cố Wi-Fi dễ dàng trên Windows 11

Bạn có gặp phải sự cố kết nối Wi-Fi chậm, không truy cập được Internet hoặc các sự cố khác trên Windows 11 không? Sử dụng tính năng đặt lại mạng để khắc phục sự cố nhanh chóng.

Cách kích hoạt tính năng Dự đoán thời gian cài đặt cập nhật trong Windows 11

Hướng dẫn bạn đọc cách làm thế nào để kích hoạt tính năng Dự đoán thời gian cài đặt cập nhật (Windows Updates Estimated Installation Time) trong Windows 11.

Cách khởi động vào chế độ Safe Mode trong Windows 11

Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn vài cách đơn giản giúp khởi động vào chế độ Safe Mode trong Windows 11.

Cách kích hoạt tính năng Spatial Sound trong Windows 11

Bạn có thể bật tính năng Spatial Sound trong Windows 11, hay còn được gọi là “Âm thanh 3D”. Nó cung cấp trải nghiệm giải trí tốt hơn bằng cách tạo ra âm thanh sống động so với bình thường.

Cách tạm dừng Windows Update trong Windows 11

Bạn có thể tạm dừng các bản cập nhật trong Windows 11 nếu bạn muốn. Thời gian tạm dừng Windows Update đối với người dùng tham gia chương trình Insiders và người dùng thông thường là khác nhau.

Cách hiển thị Taskbar trên tất cả màn hình trong Windows 11

Bạn có thể làm cho Windows 11 hiển thị thanh Taskbar trên tất cả các màn hình được kết nối với máy tính của bạn. Điều này rất hữu ích khi bạn đang làm việc với nhiều màn hình. Nếu không, nó sẽ chỉ xuất hiện trên màn hình chính.

Cách ẩn/hiện các biểu tượng ở Tray Area trên Windows 11

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng trong khu vực Tray Area ở Windows 11, hiện được gọi với cái tên là “Taskbar Corner Overflow”. Bài viết này sẽ cho bạn thấy cách thực hiện nó như thế nào.