Loading...

Cách xem phiên bản của gói ISO hoặc USB cài đặt Windows 11

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách tìm phiên bản Windows 11 trong tệp ISO hoặc trên ổ USB cài đặt. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng xem phiên bản Windows 11, số bản dựng, ngôn ngữ và các chi tiết khác mà gói ISO ẩn chứa.

Gói ISO cài đặt của Windows 11 được tải xuống từ máy chủ chính thức của Microsoft thường có tên rất đơn giản, và nó thường không bao gồm các chi tiết quan trọng mà bạn cần. Ví dụ: một cái tên như Windows11_English_x64.iso sẽ không cho bạn biết đây là phiên bản Pro, Home hoặc bất kỳ phiên bản nào khác. Bạn cũng không thể biết ngay số bản dựng bên trong ISO là gì. Trong trường hợp này, bạn cần phải sử dụng công cụ DISM. Nó cho phép bạn lấy tất cả các chi tiết của phiên bản Windows 11 có trong tệp ISO một cách dễ dàng.

Cách xem phiên bản của gói ISO hoặc USB cài đặt Windows 11

Kết nối USB cài đặt Windows 11 vào máy tính hoặc nhấn phải chuột vào gói tin ISO của Windows 11 đang có trên máy tính và chọn “Mount“.
Mở File Explorer và điều hướng đến USB hoặc gói ISO đã Mount ở trên, tìm đến sources > install.wim hoặc install.esd.
Khởi động Windows Terminal (Admin) và nhập vào lệnh dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.wim. Trong đó “E” là tên phân vùng USB hoặc gói ISO Windows mà bạn đã Mount ở trên và install.wim hoặc install.esd.
Danh sách các phiên bản của Windows 11 nằm trong USB/ISO cài đặt sẽ hiện ra. Các phiên bản sẽ được đánh dấu lần lượt là hàm “Index value“.
Để xem chi tiết phiên bản, bạn hãy dùng lệnh dism /Get-WimInfo /WimFile:G:\sources\install.wim /index:. Ví dụ tôi muốn xem phiên bản của Windows 11 Home với hàm Index là “1” thì câu lệnh hoàn chỉnh sẽ là dism /Get-WimInfo /WimFile:G:\sources\install.wim /index:1
Và đây là kết quả.

Rất đơn giản phải không?

Phản hồi bài viết nếu thấy nó không hợp lý!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments