Loading...

Cách tạm dừng Windows Update trong Windows 11

Bạn có thể tạm dừng các bản cập nhật trong Windows 11 nếu bạn muốn. Thời gian tạm dừng Windows Update đối với người dùng tham gia chương trình Insiders và người dùng thông thường là khác nhau.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản bản dựng Insider Preview của Windows 11, bạn có thể tạm dừng cập nhật Windows Update trong 07 ngày. Còn với người dùng thông thường thì thời gian này là 35 ngày. Sau khoảng thời gian đó, hệ điều hành sẽ tự động tiếp tục tải xuống và cài đặt các bản cập nhật.


Hãy nhớ rằng một số bản cập nhật, chẳng hạn như các bản cập nhật cho Microsoft Defender sẽ tự động được tải xuống và cài đặt ngay cả khi bạn đã thiết lập tạm dừng Windows Update. Khi khôi phục lại chế độ tự động Windows Update, Windows sẽ tự động cài đặt các bản cập nhật gần đây trước khi bạn thiết lập lại việc tạm dừng Windows Update lại.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạm dừng và tiếp tục cập nhật Windows Update trong Windows 11.

  1. Mở Settings và truy cập vào Windows Update.
  2. Tìm đến dòng tùy chọn Pause updates.
  3. Nhấp vào menu mở rộng của tùy chọn này và lựa chọn thời gian bạn muốn tạm dừng Windows Update.

Thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Khi nào muốn khôi phục lại, chỉ cần nhấn vào Resume updates.

Phản hồi bài viết nếu thấy nó không hợp lý!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments