Loading...

Cách hiển thị Taskbar trên tất cả màn hình trong Windows 11

Bạn có thể làm cho Windows 11 hiển thị thanh Taskbar trên tất cả các màn hình được kết nối với máy tính của bạn. Điều này rất hữu ích khi bạn đang làm việc với nhiều màn hình. Nếu không, nó sẽ chỉ xuất hiện trên màn hình chính.

Microsoft đã làm lại thanh Taskbar trong Windows 11 với một thiết kế mới đi cùng các tính năng mới. Tất cả các biểu tượng như nút Start, biểu tượng Search, Task View, Widgets, File Explorer,… điều được di chuyển vào giữa. Với nhiều màn hình được kết nối, Windows 11 chỉ hiển thị thanh Taskbar trên màn hình chính hoặc mỗi màn hình sẽ có thanh Taskbar riêng. Thanh Taskbar chính sẽ có hiển thị đồng hồ, các biểu tượng khay hệ thống và chỉ xuất hiện trên màn hình chính. Các thanh tác vụ trên các màn hình khác sẽ không có biểu tượng đồng hồ và khay hệ thống.


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thống nhất thanh Taskbar trên tất cả màn hình trong Windows 11, cụ thể như sau.

  1. Mở Settings và truy cập vào Personalization.
  2. Nhấp vào mục Taskbar.
  3. Tìm đến phần Taskbar behaviors.
  4. Đánh dấu check vào dòng lựa chọn “Show my taskbar on all displays“.

Thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Phản hồi bài viết nếu thấy nó không hợp lý!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments